Ottoman Music
Home   |    Nota    |    Fasil Rep   |    Dede Efendi   |    Seyir   |    Map   |    Contact

 
MakamFormsUsulComposers
1 * Acem
2 * Acem Aşîrân
3 * Acem Bûselîk
4 * Acem Kürdî
5 * Acemli Yegah
6 * Arazbâr
7 * Arazbâr Bûselik
8 * Aşkefzâ
9 * Basit Isfahân
10 * Beste Isfahân
11 * Bestenigâr
12 * Beyâtî
13 * Beyâtî Arabân
16 * Bûselik
17 * Bûselik Aşîrân
18 * Büzürk
19 * Canfeza
20 * Çârgâh
21 * Dilkeş Hâverân
22 * Dilkeşîde
23 * Dügâh
24 * Dügâh Bûselik
25 * Dügâhmaye
26 * Eskisipihr
27 * Evcârâ
28 * Eviç
30 * Evc Hûzî
31 * Evc Mâye
32 * Ferahfezâ
33 * Ferahnâk
34 * Ferahnâk Aşîrân
35 * Ferahnuma
36 * Gerdâniye
37 * Gerdâniye Bûselik
39 * Gülizâr
53 * Hûzî
54 * Hüzzâm
40 * Hicâz
119 * Hicaz Uzzâl
41 * Hicâz Aşîrân
42 * Hicâz Bûselik
43 * Hicâz Hümâyûn
44 * Hicâzkâr
45 * Hicâz Zemzeme
46 * Hicâz Zîrgûle
47 * Hisâr
48 * Hisar Aşiran
49 * Hisâr Bûselik
50 * Hüseynî
51 * Hüseynî Aşîrân
52 * Hüseynî Zemzeme
55 * Irak
56 * Irak Aşiran
57 * Isfahân
58 * Isfahanek
59 * Karciğar
60 * Kûçek
61 * Kürdî
62 * Kürdîlihicâzkâr
63 * Mâhûr
65 * Muhayyer
67 * Muhayyer Kürdî
68 * Muhayyer Sünbüle
69 * Müsteâr
70 * Nevâ
72 * Nevâ Kürdî
73 * Neveser
74 * Nihâvend
75 * Nihavendikebir
76 * Nikrîz
77 * Nişâbûr
78 * Nişâbûrek
79 * Nühüft
80 * Pencgâh
81 * Pencgahiasl
82 * Pencgahizaid
83 * Pesendide
84 * Rahatfezahicazasiran
85 * Rahatulervah
86 * Rast
87 * Rehavi
88 * Rengidil
89 * Revnaknuma
90 * Ruhnuvaz
91 * Sabâ
92 * Sabaasiran
94 * Sabâ Zemzeme
95 * Sâz Kâr
96 * Şedarabân
97 * Segâh
98 * Segahmaye
99 * Şehnâz
100 * Şehnâz Bûselik
101 * Şerefnüma
103 * Şevkefzâ
104 * Sevkidil
105 * Şevkutarab
106 * Sipihr
107 * Sivenuma
108 * Sultani Irak
109 * Sultani Segah
110 * Sultânî Yegâh
111 * Sûz-i Dil
112 * Sûz-i Dilarâ
113 * Sûznâk
114 * Tâhir
115 * Tâhir Bûselik
116 * Tarzicedid
117 * Tarzinevin
118 * Uşşak
120 * Vechiarazbar
121 * Yegâh
122 * Yenisipihr
123 * Zâvil
124 * Zirefkend
125 * Zîrgûleli Sûznâk
3 * Çiftetelli
1 * Agir Semâî
35 * Ayin Serif
2 * Beste
31 * BLANK
4 * Dolap
5 * Etüd
6 * Evfer
29 * Fantezi
33 * Ilahi
7 * Kâr
8 * Kâr-i Muhtesemv
34 * Kapris
9 * Kari Natik
10 * Longa
11 * Mandira
12 * Medhal
13 * Murabba Beste
32 * Nakis Agir Semâî
14 * Nakis Aksak Semâî
15 * Nakis Beste
16 * Nakis Semâî
17 * Nakis Yürük Semâî
18 * Oyun Havası
19 * Peşrev
20 * Rûmeli Türküsü
21 * Sarkı
22 * Saz Eseri
23 * Saz Semâî
30 * Seyir
24 * Sirto
26 * Türkü
25 * Türkmen Oyun Havası
27 * Yürük Semâî
28 * Zeybek
54 * ???   0 beats
58 * CHECK   0 beats
33 * Nîm devir   0 beats
20 * Durak evferi   0 beats
5 * Ağir hafîf   0 beats
28 * Lenk fahte   0 beats
2 * Ağir aksak semâî   0 beats
12 * Cifte sofyân   0 beats
36 * Pek Yürük   2 beats
43 * Sirto   2 beats
34 * Nîm sofyân   2 beats
41 * Semâî   3 beats
44 * Sofyân   4 beats
45 * Türk aksagi   5 beats
42 * Sengîn semâî   6 beats
31 * Mürekkeb nîm sofyân   6 beats
6 * Ağir sengîn semâî   6 beats
46 * Yürük semâî   6 beats
19 * Devr-i tûrân   7 beats
16 * Devr-i hindî   7 beats
4 * Ağir düyek   8 beats
32 * Müsemmen   8 beats
21 * Düyek   8 beats
37 * Raks aksagi   9 beats
48 * Zeybek   9 beats
49 * Evfer   9 beats
35 * Oynak   9 beats
7 * Aksak   9 beats
1 * Ağir aksak   9 beats
8 * Aksak semâî   10 beats
13 * Curcuna   10 beats
25 * Frenkçin   12 beats
50 * Nîm berefsân   16 beats
11 * Çifte Düyek   16 beats
51 * Fahte   20 beats
14 * Darbeyn   24 beats
52 * Nim Sakil   24 beats
55 * Ağir semâî   24 beats
3 * Ağir Çember   24 beats
10 * Çember   24 beats
57 * Evsat   26 beats
18 * Devr-i revân   26 beats
17 * Devr-i kebîr   28 beats
38 * Remel   28 beats
9 * Berefsân   32 beats
53 * Hafif   32 beats
30 * Muhammes   32 beats
39 * Sakil   48 beats
56 * Havi   64 beats
15 * Darb-i fetih   88 beats
47 * Zencîr   120 beats
405 * (Serif)   -
126 * Abdülhalîm Ağa   -
120 * Abdülkadir Meragi   1353-1435
127 * Âdem Şahin   -
128 * Ahmed Ağa   -
125 * Ahmed Avni Konuk   1868-1938
373 * Ahmed Çoban Giray   ??-1629
351 * Ahmed Râsim   1864-1932
129 * Ahmet Bey   -
130 * Ahmet Çağan   -
15 * Ahmet Hatipoğlu   -
131 * Ahmet Mükerrem   -
391 * Ahmet Mithat Efendi   -
16 * Ahmet Uzel   -
132 * Ahmet Yekta   -
17 * Akın Özkan   -
367 * Alaaddin Pakyüz   -
19 * Alaeddin Yavaşça   1926-
20 * Aleko Bacanos   1888-1950
18 * Ali Riza Avni   -
134 * Anonim   -
22 * Arap Zade   -
135 * Arif Ahmed Ağa   -
136 * Arif Gülfidan   -
137 * Arif Mehmet Ağa   -
21 * Arif Sami Toker   -
138 * Asim Dirim   -
24 * Aslan Hepgür   -
139 * Atilla Gunduz   -
140 * Atilla Maydadan   -
141 * Atilla Sahin   -
386 * Avni Anil   -
142 * Aydin Mechul   -
26 * Aydin Oran   -
25 * Aydin Özden   -
143 * Ayhan Zeren   -
341 * Baha Bey   -
28 * Baki Duyarlar   -
362 * Basmacı Abdi Efendi   1787-1851
144 * Baytar   -
29 * Behram Ağa   -
369 * Bekir Sıdkı Sezgin   1936-1996
30 * Belkiye Haliloğlu   -
145 * Benli Hasan Ağa   1607-1664
31 * Bestekari Meçhul   -
146 * Bilge Özgen   -
27 * Bimen Şen   1873-1943
212 * Buhurizade Itrî   1640-1711
147 * Bülent Ulusoy   -
148 * Cahit Unyaylar   -
149 * Canakkale Mechul   -
150 * Cavit Cenkoglu   -
151 * Cavit Deringöl   -
152 * Cemil Beşir   -
153 * Cerrahpasa Müezzini   -
32 * Cevdet Çağla   1900-1988
154 * Cinuçen Tanrıkorur   1938-2000
33 * Corci   -
155 * Coşkun Açıkgöz   -
156 * Cuneyd Kosal   -
334 * Danbeni Riza Bey   -
34 * Dede Efendi   1778-1846
157 * Dellal-Zade Ismail Efendi   1797-1869
215 * Demetri Kantemir   1673-1723
158 * Demir Karabaş   -
330 * Derviş Mehmet   -
159 * Dilhayat Kalfa   1710-1780
35 * Diramali Hasan   -
160 * Dogruzöz   -
400 * Dr Suphi Zuhdu Ezgi   -
343 * Dursun Kayis   -
162 * Ebûbekir Ağa   1685 Or 1690-1759
164 * Edip Yucelen   -
36 * Ekrem Güyer   -
165 * Ekrem Karadeniz   -
166 * Emin Akan   -
167 * Emin Bara   -
348 * Emin Ongan   -
37 * Enfi Hasan Ağa   -
168 * Enise Can   -
169 * Erdinç Çelikkol   -
383 * Erdoğan Berker   -
170 * Erdogan Tekdagli   -
171 * Erol Basara   -
172 * Erol Bingol   -
173 * Erol Özbayram   -
174 * Erol Sayan   1936-
175 * Ersin Ali   -
333 * Eyyübi Mehmed Bey   -
380 * Fahri Kayahan   -
176 * Fahri Kopuz   1882-1968
39 * Faize Ergin   -
178 * Farabi   870-950
40 * Faruk Kayacikli   -
179 * Faruk Sahin   1957-
180 * Fehmi Mutel   -
181 * Fehmi Tokay   -
41 * Ferit Sidal   1925-
182 * Fethi Karamahmutoglu   -
183 * Fevzi Dede   -
42 * Fulya Akaydin   -
184 * Funda Suyur   -
185 * Gavsi Baykara   -
43 * Gazi Giray Han   1554-1607
44 * Gevheri Osmanoğlu   -
399 * Gevrek Zade Mustafa Aga   -
186 * Giriftzen Asim   1852-1929
187 * Göksel Baktagir   1966-
188 * Güfte   -
340 * Gülbenkyan   -
355 * Güneri Tecer   -
332 * Haci Arif Bey   1831-1885
189 * Haci Faik Bey   ?-1890
190 * Hafiz Abdullah   -
191 * Hafiz Post   1630-1694
192 * Hafiz Rifat Molla   -
193 * Hafiz Yûsuf Efendi   -
48 * Hakan Alvan   -
194 * Halis Bey   -
195 * Haluk Recai   -
50 * Hamdi Tokay   -
401 * Hanende Asdik Aga   -
196 * Harmandali Mechul   -
199 * Hasan Özçivi   -
52 * Hasan Esen   -
197 * Hasan Fehmi   -
198 * Hasan Ferit Alnar   -
53 * Hasan Soysal   -
396 * Hasim Bey   -
200 * Hasip Dede   -
201 * Hatip Zakiri   -
202 * Hayati Kandaz   -
54 * Haydar Tatliyay   -
203 * Henende Asdik   -
204 * Hizir Ağa   1725?-1795?
361 * Hüseyin Coşkuner   -
205 * Hüseyin Efendi   -
45 * Hüseyin Erbay   -
206 * Hüseyin Fahrettin   -
207 * Hüseyin Sadett   -
47 * Hüseyin Sadettin Arel   1880-1955
46 * Hüsnü Özkartal   -
208 * Hüsnü Ustun   -
382 * Ibrahim Uygen   -
209 * Ilgun Soysev   -
210 * Ilya   -
357 * Irfan Özbakir   -
3 * Irfan Doğrusöz   -
4 * Ismail Ağa   -
345 * Ismail Baha Sürelsan   -
5 * Ismail Demirkiran   -
49 * Ismail Hakki Bey   1865-1927
211 * Ismet Ağa   -
7 * Izzet Altinbaş   -
339 * Izzetin Ökte   -
359 * K. Nami Erdölen   -
364 * Kadri Şençalar   -
213 * Kamuran Yarkin   -
55 * Kamuran Yildirim   -
214 * Kani Karaca   1930-2004
23 * Kanuni Artaki Candan Efendi   1885-1948
216 * Kanuni Haci Arif Bey   1862-1911
217 * Kanuni Mehmet   -
379 * Kanuni Nasib   -
56 * Kanuni Ömer Efendi   ?-1870
398 * Kanuni Raif Bey   -
57 * Kaptanzade Ali Riza Bey   1883-1934
218 * Kara Ismail Ağa   1674-1724
58 * Kasim Inaltekin   -
219 * Katip Ali   -
220 * Katip Çelebi   -
221 * Kayhan Sentin   -
402 * Keci Arif Mehmet Aga   -
222 * Kemal Batanay   1892-1981
223 * Kemal Niyazi Seyhun   1885-1960
224 * Kemani Aleksan   -
133 * Kemani Ali Ağa   1765 Or 1770?-1830
226 * Kemani Hamza   -
59 * Kemani Riza Efendi   1780-1852
227 * Kemani Sebuh   -
60 * Kemani Tatyos Efendi   1855-1913
374 * Kemençecı Nikolaki   -1915?
61 * Kemençecı Vasilaki   1845-1907
228 * Kenan Olguncan   -
229 * Kerimoglu Hamdi Ozbay   -
230 * Kevser Hanim   -
231 * Kirkagac   -
233 * Koyundere   -
232 * Kömürcü-Zade Hafiz Efendi   -
236 * Kul Mehmet   -
234 * Kücük Mehmed Ağa   ?-1800 or 1803
62 * Laedri   -
122 * Lavtacı Andon   ?-1915?
370 * Lavtacı Hristo   -
337 * Lemi Atli   1869-1945
237 * Leon Hancıyan   -
238 * Leyla Hanim   -
239 * Mahmud Celaleddîn Pasa   1839-1899
240 * Mahmut Koçbay   -
350 * Mandoli Artin   -
390 * Manol Aga Hanende   -
65 * Markar Ağa   -
66 * Mecdet Tokatlioğlu   -
376 * Medeni Aziz Efendi   -
38 * Mehmed Çelebi   ?-1500
242 * Mehmed Ağa   -
244 * Mehmet Ihsan   -
356 * Mehmet Ilgın   -
245 * Mehmet Kasabali   -
67 * Mehmet Yürü (Nasibin)   -
68 * Meral Incilli   -
246 * Mesut Cemil   1902-1963
247 * Mesut Duran   -
69 * Metin Everes   -
248 * Mildan Niyazi   -
70 * Misirli Udi Ibrahim Efendi   1872-1933
249 * Miskalî Ismet Ağa   -
353 * Moulis Sabahaddin Ezgi   -
72 * Muhittin Erev   -
251 * Muhittin Tan   -
252 * Muhterem Sezgin   -
253 * Mumin Ağa   -
254 * Musahib Abdi   -
255 * Mustafa Demiray   -
372 * Mustafa Nafiz   -
256 * Mustafa Seyran   -
257 * Mutlu Torun   1942-
258 * Muzaffer Birtan   -
73 * Muzaffer Ilkar   -
63 * Mükerrem Akinci   -
64 * Münür Mazhar Kamsoy   -
2 * Münir Nûrettin Selçuk   1899-1981
384 * Müzzehher Güyer   -
397 * Nasibin Mehmed Efendi   -
259 * Nayi Hamza Dede   -
260 * Nayi Osman Dede   1652-1730
261 * Nayi Rasid   -
403 * Necati Celik   -
262 * Necdet Dönmez   -
263 * Necdet Tokatlioğlu   -
264 * Necdet Varol   -
404 * Necip Gulses   -
265 * Nedim Ağa   ?-1850
381 * Nedim Şükrü Bey   -
342 * Neveser Kökdes   -
76 * Neyzen Ali Efendi   -
119 * Neyzen Aziz Dede   1840-1905
77 * Neyzen Dede Salih Efendi   1818-1888
78 * Neyzen Emin Dede   1883-1945
79 * Neyzen Raşid Efendi   1820-1892
123 * Neyzen Salim Bey   1829-1884
266 * Neyzen Tevfik   1879-1953
80 * Nezahat Soysev   -
352 * Nihal Erkot   -
74 * Nikoğos Ağa   1836-1885
75 * Nimet Hanim   -
267 * Nuri Bey "Bolahenk"   -
81 * Nuri Halil Poyraz   1885-1950
269 * Orhan Kizilsavas   -
392 * Osman Ninat Akin   -
271 * Osman Pehlivan   -
268 * Ömer Altug   1908-1965
272 * Özgen Gürbüz   -
83 * Rahmi Bey   1864-1924
393 * Rahmi Bey   -
368 * Raif Somer   -
84 * Rakim Elkutlu   1869-1948
85 * Rauf Yekta   1871-1935
347 * Receb Çelebi   -
88 * Refik Fersan   1893-1965
89 * Refik Talat Alpman   1894-1947
273 * Reis Mahmut   -
87 * Reşat Aysu   1910-1999
274 * Reyhan Karatas   -
90 * Ridvan Lale   -
275 * Rifat Bey   1820-1888
82 * Rüştü Eriç   -
94 * Sadettin Öktenay   -
95 * Sadettin Kaynak   1895-1961
92 * Sâdi Hoşses   -
276 * Sâdi Isilay   1899-1969
385 * Sadi Işilay   -
96 * Sadik Ağa   1757-1815
277 * Sadullah Ağa   1730-1807
278 * Sâdun Aksüt   -
394 * Sahbi MeÁhul   -
279 * Said Dede   -
280 * Sakir Ağa   -
281 * Salim Bey   -
282 * Salman Coşkun   -
283 * Santuri Edhem   1855-1926
284 * Sari   -
97 * Sedat Öztoprak   1890-1942
285 * Selahaddin Erköse   -
286 * Selahaddin Içli   1923-
287 * Selahattin Altinbas   -
336 * Selahattin Inel   -
98 * Selahattin Pinar   1902-1960
288 * Selahattin Saglam   -
99 * Selanikli Ahmet Efendi   -
14 * Selim III   1761-1808
289 * Serif Muhiddin Targan   1892-1967
366 * Serkis Efendi   -
100 * Seyfettin Osmanoğlu   1874-1926
406 * Seyh Ethem Efendi   -
290 * Seyyid Ahmed Ağa   -
291 * Seyyid Nûh   -
378 * Sezen Aksu   -
292 * Son Mechul   -
101 * Subhi Ezgi   1869-1962
295 * Sultan Abdülazîz   1830-1876
296 * Sultan Mahmud I   -
297 * Suphi Idrisoglu   -
298 * Suphi Ziya Özbekkan   1887-1966
293 * Sükrü Tunar   1907-1962
363 * Süleyman Şen   -
294 * Süleyman Erguner   -
9 * Şadi Erdem Özerdem   -
354 * Şakir Ağa   -
387 * Şekercı Cemil Bey   -
346 * Şekip Ayhan Özışık   -
11 * Şeref Çakar   -
10 * Şerif Içli   1899-1956
12 * Şevki Bey   1860-1891
13 * Şeyh Cemal Efendi   -
365 * Şükrü Şenozan   -
102 * Tab-i Mustafa Efendi   1705-1770
103 * Tahsin Karakuş   -
299 * Tamer Alanyali   -
300 * Tanbûrî Ahmed Bey   ?-?
301 * Tanbûrî Ali Efendi   1836-1890
105 * Tanbûrî Cemil Bey   1871-1916
106 * Tanbûrî Emin Ağa   -
371 * Tanbûrî Hikmet   -
104 * Tanbûrî Isak   1745-1814
235 * Tanbûrî Küçük Osman Bey   ??-??
302 * Tanbûrî Kadı Fuat   -
107 * Tanbûrî Mustafa Çavuş   1700-1770
108 * Tanbûrî Numan Ağa   1750-1834
270 * Tanbûrî Osman Bey   1816-1885
109 * Tarik Kip   1927-2000
303 * Tatarin   -
304 * Temel Sükrü Dogru   -
110 * Teoman Alpay   -
305 * Timuçin Çevikoglu   -
306 * Tiryaki   -
389 * Tülay Arıcı   -
360 * Turhan Taşan   -
111 * Turhan Yalçın   -
395 * Udi Hasan Sabri Bey   -
377 * Udi Hrant Kenkulian   1901-1978
308 * Ûdi Nevres Bey   1873-1937
309 * Ulvi Erguner   -
311 * Urfa Divan Mechul   -
307 * Üçüncü Selim   -
310 * Ünal Narçin   -
312 * Vecdi Seyhun   -
313 * Vefik Atac   -
314 * Veli Dede   1808?-1860?
315 * Y Madran   -
316 * Yagcilar   -
113 * Yahya Çelebi   -
114 * Yalçin Tura   -
317 * Yasar Beduk   -
318 * Yasar Saglam   -
319 * Yazdim Yad   -
358 * Yekta Ak???   -
338 * Yesari Asim Arsoy   -
320 * Yilmaz Yuksel   -
349 * Yıldırım Gürses   -
321 * Yorgo Bacanos   1900-1977
322 * Yücel Asan   -
323 * Yuksel Kip   -
324 * Yumni Dede   -
116 * Yusuf Nalkesen   -
124 * Yusuf Paşa   1840-1895
325 * Zaharya Efendi   ?-1740
326 * Zati Bey   -
327 * Zekaî Dede   1816-1885
388 * Zekai Tunca   -
328 * Zeki Arif Ataergin   -
117 * Zeki Duygulu   -
118 * Zeki Müren   1931-1996
329 * Zeki Mehmed Ağa   1776-1846
375 * Ziya Taşkent   -
407 * Zurnazen Ibrahim Aga   -
331 * ???   -
 
© 2021 Adam Good / Chamsa Records email design by Adam Good