Ottoman Music
Home   |    Nota    |    Fasil Rep   |    Dede Efendi   |    Seyir   |    Map   |    Contact


Acem Acem Aşîrân Acem Bûselîk Acem Kürdî Acemli Yegah Arazbâr Arazbâr Bûselik Aşkefzâ
Basit Isfahân Beste Isfahân Bestenigâr Beyâtî Beyâtî Arabân Beyâtî Arabân Bûselik Beyâtî Bûselik Bûselik
Bûselik Aşîrân Büzürk Canfeza Çârgâh Dilkeş Hâverân Dilkeşîde Dügâh Dügâh Bûselik
Dügâhmaye Eskisipihr Evcârâ Eviç Evc Bûselik Evc Hûzî Evc Mâye Ferahfezâ
Ferahnâk Ferahnâk Aşîrân Ferahnuma Gerdâniye Gerdâniye Bûselik Gerdâniye Kürdî Gülizâr Hûzî
Hüzzâm Hicâz Hicaz Uzzâl Hicâz Aşîrân Hicâz Bûselik Hicâz Hümâyûn Hicâzkâr Hicâz Zemzeme
Hicâz Zîrgûle Hisâr Hisar Aşiran Hisâr Bûselik Hüseynî Hüseynî Aşîrân Hüseynî Zemzeme Irak
Irak Aşiran Isfahân Isfahanek Karciğar Kûçek Kürdî Kürdîlihicâzkâr Mâhûr
Mâhûr Bûselik Muhayyer Muhayyer Bûselik Muhayyer Kürdî Muhayyer Sünbüle Müsteâr Nevâ Nevâ Bûselik
Nevâ Kürdî Neveser Nihâvend Nihavendikebir Nikrîz Nişâbûr Nişâbûrek Nühüft
Pencgâh Pencgahiasl Pencgahizaid Pesendide Rahatfezahicazasiran Rahatulervah Rast Rehavi
Rengidil Revnaknuma Ruhnuvaz Sabâ Sabaasiran Sabâ Bûselik Sabâ Zemzeme Sâz Kâr
Şedarabân Segâh Segahmaye Şehnâz Şehnâz Bûselik Şerefnüma Sevkaver Şevkefzâ
Sevkidil Şevkutarab Sipihr Sivenuma Sultani Irak Sultani Segah Sultânî Yegâh Sûz-i Dil
Sûz-i Dilarâ Sûznâk Tâhir Tâhir Bûselik Tarzicedid Tarzinevin Uşşak Vechiarazbar
Yegâh Yenisipihr Zâvil Zirefkend Zîrgûleli Sûznâk
 
MakamFormsUsulComposers
Acem Aşîrân     Peşrev Muhammes Hüseyin Sadettin Arel 1880-1955 . view
Acem Aşîrân     Oyun Havası Sofyân Hüseyin Sadettin Arel 1880-1955 . view
Arazbâr Bûselik     Saz Semâî Aksak semâî Hüseyin Sadettin Arel 1880-1955 . view
Aşkefzâ     Peşrev Devr-i revân Hüseyin Sadettin Arel 1880-1955 also in Yellow book - p.233 view
Aşkefzâ     Peşrev Devr-i revân Hüseyin Sadettin Arel 1880-1955 . view
Çârgâh     Oyun Havası Düyek Hüseyin Sadettin Arel 1880-1955 . view
Evcârâ     Saz Semâî Aksak semâî Hüseyin Sadettin Arel 1880-1955 . view
Eviç     Peşrev Devr-i revân Hüseyin Sadettin Arel 1880-1955 . view
Ferahnâk     Oyun Havası Pek Yürük Hüseyin Sadettin Arel 1880-1955 . view
Ferahnuma     Sarkı Curcuna Hüseyin Sadettin Arel 1880-1955 Yellow book - p.234 view
Hicâz     Saz Semâî Aksak semâî Hüseyin Sadettin Arel 1880-1955 . view
Hisâr Bûselik     Peşrev Devr-i kebîr Hüseyin Sadettin Arel 1880-1955 . view
Hüseynî     Oyun Havası Devr-i tûrân Hüseyin Sadettin Arel 1880-1955 . view
Hüseynî     Oyun Havası Devr-i tûrân Hüseyin Sadettin Arel 1880-1955 Dugunevinde view
Hüzzâm     Saz Semâî Aksak semâî Hüseyin Sadettin Arel 1880-1955 . view
Kürdîlihicâzkâr     Saz Semâî Aksak semâî Hüseyin Sadettin Arel 1880-1955 . view
Nihâvend     Peşrev Hafif Hüseyin Sadettin Arel 1880-1955 . view
Segâh     Saz Semâî Aksak semâî Hüseyin Sadettin Arel 1880-1955 . view
Tâhir     Saz Semâî Aksak semâî Hüseyin Sadettin Arel 1880-1955 . view
Hicaz Uzzâl     Oyun Havası Nîm sofyân Hüseyin Sadettin Arel 1880-1955 Oyuncu Kiz view
 
2021 Adam Good / Chamsa Records email design by Adam Good