Ottoman Music
Home   |    Nota    |    Fasil Rep   |    Dede Efendi   |    Seyir   |    Map   |    Contact


Acem Acem Aşîrân Acem Bûselîk Acem Kürdî Acemli Yegah Arazbâr Arazbâr Bûselik Aşkefzâ
Basit Isfahân Beste Isfahân Bestenigâr Beyâtî Beyâtî Arabân Beyâtî Arabân Bûselik Beyâtî Bûselik Bûselik
Bûselik Aşîrân Büzürk Canfeza Çârgâh Dilkeş Hâverân Dilkeşîde Dügâh Dügâh Bûselik
Dügâhmaye Eskisipihr Evcârâ Eviç Evc Bûselik Evc Hûzî Evc Mâye Ferahfezâ
Ferahnâk Ferahnâk Aşîrân Ferahnuma Gerdâniye Gerdâniye Bûselik Gerdâniye Kürdî Gülizâr Hûzî
Hüzzâm Hicâz Hicaz Uzzâl Hicâz Aşîrân Hicâz Bûselik Hicâz Hümâyûn Hicâzkâr Hicâz Zemzeme
Hicâz Zîrgûle Hisâr Hisar Aşiran Hisâr Bûselik Hüseynî Hüseynî Aşîrân Hüseynî Zemzeme Irak
Irak Aşiran Isfahân Isfahanek Karciğar Kûçek Kürdî Kürdîlihicâzkâr Mâhûr
Mâhûr Bûselik Muhayyer Muhayyer Bûselik Muhayyer Kürdî Muhayyer Sünbüle Müsteâr Nevâ Nevâ Bûselik
Nevâ Kürdî Neveser Nihâvend Nihavendikebir Nikrîz Nişâbûr Nişâbûrek Nühüft
Pencgâh Pencgahiasl Pencgahizaid Pesendide Rahatfezahicazasiran Rahatulervah Rast Rehavi
Rengidil Revnaknuma Ruhnuvaz Sabâ Sabaasiran Sabâ Bûselik Sabâ Zemzeme Sâz Kâr
Şedarabân Segâh Segahmaye Şehnâz Şehnâz Bûselik Şerefnüma Sevkaver Şevkefzâ
Sevkidil Şevkutarab Sipihr Sivenuma Sultani Irak Sultani Segah Sultânî Yegâh Sûz-i Dil
Sûz-i Dilarâ Sûznâk Tâhir Tâhir Bûselik Tarzicedid Tarzinevin Uşşak Vechiarazbar
Yegâh Yenisipihr Zâvil Zirefkend Zîrgûleli Sûznâk
 
MakamFormsUsulComposers
Beste Isfahân     Beste Ağir Çember Enfi Hasan Ağa - Dil ki sem-i ruh-i cnne ola pervne view
Beste Isfahân     Sarkı Ağir Çember Enfi Hasan Ağa - Dilki Semi view
Beyâtî Arabân     Beste Ağir Çember Sadullah Ağa 1730-1807 Pdishim lutfedip mesrr-u sd eyle beni view
Bûselik Aşîrân     Beste Ağir Çember Zaharya Efendi ?-1740 Lalin Emdir view
Ferahfezâ     Beste Ağir Çember Eyyübi Mehmed Bey - Yarimi Gordum view
Ferahnâk     Beste Ağir Çember Sakir Ağa - Meyl eder bu hsn ile kim grse ey gl-fem seni view
Ferahnâk     Beste Ağir Çember Sakir Ağa - . view
Gerdâniye     Beste Ağir Çember Ebûbekir Ağa 1685 Or 1690-1759 Bakilir mi o seh-i kisver-i hsn-bde view
Şehnâz     Beste Ağir Çember Seyyid Nûh - Bezm-i meyde sky devr eylesin ml, gl gibi view
Şevkefzâ     Beste Ağir Çember Dede Efendi 1778-1846 Ermesin view
 
2021 Adam Good / Chamsa Records email design by Adam Good