Ottoman Music
Home   |    Nota    |    Fasil Rep   |    Dede Efendi   |    Seyir   |    Map   |    Contact


Acem Acem Aşîrân Acem Bûselîk Acem Kürdî Acemli Yegah Arazbâr Arazbâr Bûselik Aşkefzâ
Basit Isfahân Beste Isfahân Bestenigâr Beyâtî Beyâtî Arabân Beyâtî Arabân Bûselik Beyâtî Bûselik Bûselik
Bûselik Aşîrân Büzürk Canfeza Çârgâh Dilkeş Hâverân Dilkeşîde Dügâh Dügâh Bûselik
Dügâhmaye Eskisipihr Evcârâ Eviç Evc Bûselik Evc Hûzî Evc Mâye Ferahfezâ
Ferahnâk Ferahnâk Aşîrân Ferahnuma Gerdâniye Gerdâniye Bûselik Gerdâniye Kürdî Gülizâr Hûzî
Hüzzâm Hicâz Hicaz Uzzâl Hicâz Aşîrân Hicâz Bûselik Hicâz Hümâyûn Hicâzkâr Hicâz Zemzeme
Hicâz Zîrgûle Hisâr Hisar Aşiran Hisâr Bûselik Hüseynî Hüseynî Aşîrân Hüseynî Zemzeme Irak
Irak Aşiran Isfahân Isfahanek Karciğar Kûçek Kürdî Kürdîlihicâzkâr Mâhûr
Mâhûr Bûselik Muhayyer Muhayyer Bûselik Muhayyer Kürdî Muhayyer Sünbüle Müsteâr Nevâ Nevâ Bûselik
Nevâ Kürdî Neveser Nihâvend Nihavendikebir Nikrîz Nişâbûr Nişâbûrek Nühüft
Pencgâh Pencgahiasl Pencgahizaid Pesendide Rahatfezahicazasiran Rahatulervah Rast Rehavi
Rengidil Revnaknuma Ruhnuvaz Sabâ Sabaasiran Sabâ Bûselik Sabâ Zemzeme Sâz Kâr
Şedarabân Segâh Segahmaye Şehnâz Şehnâz Bûselik Şerefnüma Sevkaver Şevkefzâ
Sevkidil Şevkutarab Sipihr Sivenuma Sultani Irak Sultani Segah Sultânî Yegâh Sûz-i Dil
Sûz-i Dilarâ Sûznâk Tâhir Tâhir Bûselik Tarzicedid Tarzinevin Uşşak Vechiarazbar
Yegâh Yenisipihr Zâvil Zirefkend Zîrgûleli Sûznâk
 
MakamFormsUsulComposers
Bestenigâr     Peşrev Devr-i kebîr Tanbûrî Numan Ağa 1750-1834 . view
Bestenigâr     Peşrev Devr-i kebîr Tanbûrî Numan Ağa 1750-1834 Yellow book - p.455 view
Bestenigâr     Peşrev Devr-i kebîr Dede Efendi 1778-1846 . view
Bestenigâr     Peşrev Fahte Kemani Tatyos Efendi 1855-1913 . view
Bestenigâr     Peşrev Remel Meral Incilli - . view
Bestenigâr     Beste Darb-i fetih Buhurizade Itrî 1640-1711 Gamzen Ki Olsa view
Bestenigâr     Sarkı Ağir aksak Hasim Bey - Kacma mecburandan view
Bestenigâr     Saz Eseri ??? ??? - . view
Bestenigâr     Saz Semâî Aksak semâî Tanbûrî Cemil Bey 1871-1916 . view
Bestenigâr     Saz Semâî Aksak semâî Muhittin Erev - . view
Bestenigâr     Saz Semâî Aksak semâî Münür Mazhar Kamsoy - . view
Bestenigâr     Saz Semâî Aksak semâî Hasan Esen - . view
Bestenigâr     Saz Semâî Aksak semâî Hakan Alvan - . view
Bestenigâr     Saz Semâî Aksak semâî Ünal Narçin - . view
Bestenigâr     Saz Semâî Aksak semâî Aydin Oran - . view
Bestenigâr     Saz Semâî Aksak semâî Arap Zade - . view
Bestenigâr     Saz Semâî Aksak semâî Tanbûrî Numan Ağa 1750-1834 . view
Bestenigâr     Yürük Semâî Yürük semâî Abdülkadir Meragi 1353-1435 Dervis Recayi view
 
2021 Adam Good / Chamsa Records email design by Adam Good