Ottoman Music
Home   |    Nota    |    Fasil Rep   |    Dede Efendi   |    Seyir   |    Map   |    Contact

 
Acem Acem Aşîrân Acem Bûselîk Acem Kürdî Acemli Yegah Arazbâr Arazbâr Bûselik Aşkefzâ
Basit Isfahân Beste Isfahân Bestenigâr Beyâtî Beyâtî Arabân Beyâtî Arabân Bûselik Beyâtî Bûselik Bûselik
Bûselik Aşîrân Büzürk Canfeza Çârgâh Dilkeş Hâverân Dilkeşîde Dügâh Dügâh Bûselik
Dügâhmaye Eskisipihr Evcârâ Eviç Evc Bûselik Evc Hûzî Evc Mâye Ferahfezâ
Ferahnâk Ferahnâk Aşîrân Ferahnuma Gerdâniye Gerdâniye Bûselik Gerdâniye Kürdî Gülizâr Hûzî
Hüzzâm Hicâz Hicaz Uzzâl Hicâz Aşîrân Hicâz Bûselik Hicâz Hümâyûn Hicâzkâr Hicâz Zemzeme
Hicâz Zîrgûle Hisâr Hisar Aşiran Hisâr Bûselik Hüseynî Hüseynî Aşîrân Hüseynî Zemzeme Irak
Irak Aşiran Isfahân Isfahanek Karciğar Kûçek Kürdî Kürdîlihicâzkâr Mâhûr
Mâhûr Bûselik Muhayyer Muhayyer Bûselik Muhayyer Kürdî Muhayyer Sünbüle Müsteâr Nevâ Nevâ Bûselik
Nevâ Kürdî Neveser Nihâvend Nihavendikebir Nikrîz Nişâbûr Nişâbûrek Nühüft
Pencgâh Pencgahiasl Pencgahizaid Pesendide Rahatfezahicazasiran Rahatulervah Rast Rehavi
Rengidil Revnaknuma Ruhnuvaz Sabâ Sabaasiran Sabâ Bûselik Sabâ Zemzeme Sâz Kâr
Şedarabân Segâh Segahmaye Şehnâz Şehnâz Bûselik Şerefnüma Sevkaver Şevkefzâ
Sevkidil Şevkutarab Sipihr Sivenuma Sultani Irak Sultani Segah Sultânî Yegâh Sûz-i Dil
Sûz-i Dilarâ Sûznâk Tâhir Tâhir Bûselik Tarzicedid Tarzinevin Uşşak Vechiarazbar
Yegâh Yenisipihr Zâvil Zirefkend Zîrgûleli Sûznâk
Composer Makam Form Usul Title  
Kemani Tatyos Efendi    1855-1913 Rast Peşrev () Düyek . view
Benli Hasan Ağa    1607-1664 Rast Peşrev () Sakil . view
Kemani Tatyos Efendi    1855-1913 Rast Sarkı () Ağir aksak Cesmi Celladin view
Lemi Atli    1869-1945 Rast Sarkı () Sofyân Sazin Gibi view
Dede Efendi    1778-1846 Rast Sarkı () Yürük semâî Yuzundur Cihani view
Lemi Atli    1869-1945 Rast Sarkı () Sengîn semâî Bu Zevku Sefa view
Selanikli Ahmet Efendi    - Rast Sarkı () Sengîn semâî Bilmemki Nedendir view
Haci Arif Bey    1831-1885 Rast Sarkı () Türk aksagi Esti Nesibi Nev Bahar view
Ahmed Râsim    1864-1932 Rast Sarkı () Düyek Lebi Renginine Bir Gul view
Lemi Atli    1869-1945 Rast Sarkı () Düyek Yokmu Cana view
Kemani Tatyos Efendi    1855-1913 Rast Sarkı () Curcuna Meyi Lalinle view
Selahattin Pinar    1902-1960 Rast Sarkı () Curcuna Yalniz Benim Ol view
Dede Efendi    1778-1846 Rast Sarkı () Semâî Yine bir g?ºlnih?¢l aldi bu g??nl?ºm?º view
Tanbûrî Osman Bey    1816-1885 Rast Sarkı () Aksak Bin Can Ile view
Benli Hasan Ağa    1607-1664 Rast Saz Semâî () Aksak semâî . view
Kemani Tatyos Efendi    1855-1913 Rast Saz Semâî () Aksak semâî . view
© 2021 Adam Good / Chamsa Records email design by Adam Good