Ottoman Music
Home   |    Nota    |    Fasil Rep   |    Dede Efendi   |    Seyir   |    Map   |    Contact


Acem Acem Aşîrân Acem Bûselîk Acem Kürdî Acemli Yegah Arazbâr Arazbâr Bûselik Aşkefzâ
Basit Isfahân Beste Isfahân Bestenigâr Beyâtî Beyâtî Arabân Beyâtî Arabân Bûselik Beyâtî Bûselik Bûselik
Bûselik Aşîrân Büzürk Canfeza Çârgâh Dilkeş Hâverân Dilkeşîde Dügâh Dügâh Bûselik
Dügâhmaye Eskisipihr Evcârâ Eviç Evc Bûselik Evc Hûzî Evc Mâye Ferahfezâ
Ferahnâk Ferahnâk Aşîrân Ferahnuma Gerdâniye Gerdâniye Bûselik Gerdâniye Kürdî Gülizâr Hûzî
Hüzzâm Hicâz Hicaz Uzzâl Hicâz Aşîrân Hicâz Bûselik Hicâz Hümâyûn Hicâzkâr Hicâz Zemzeme
Hicâz Zîrgûle Hisâr Hisar Aşiran Hisâr Bûselik Hüseynî Hüseynî Aşîrân Hüseynî Zemzeme Irak
Irak Aşiran Isfahân Isfahanek Karciğar Kûçek Kürdî Kürdîlihicâzkâr Mâhûr
Mâhûr Bûselik Muhayyer Muhayyer Bûselik Muhayyer Kürdî Muhayyer Sünbüle Müsteâr Nevâ Nevâ Bûselik
Nevâ Kürdî Neveser Nihâvend Nihavendikebir Nikrîz Nişâbûr Nişâbûrek Nühüft
Pencgâh Pencgahiasl Pencgahizaid Pesendide Rahatfezahicazasiran Rahatulervah Rast Rehavi
Rengidil Revnaknuma Ruhnuvaz Sabâ Sabaasiran Sabâ Bûselik Sabâ Zemzeme Sâz Kâr
Şedarabân Segâh Segahmaye Şehnâz Şehnâz Bûselik Şerefnüma Sevkaver Şevkefzâ
Sevkidil Şevkutarab Sipihr Sivenuma Sultani Irak Sultani Segah Sultânî Yegâh Sûz-i Dil
Sûz-i Dilarâ Sûznâk Tâhir Tâhir Bûselik Tarzicedid Tarzinevin Uşşak Vechiarazbar
Yegâh Yenisipihr Zâvil Zirefkend Zîrgûleli Sûznâk
 
MakamFormsUsulComposers
Bûselik     Sarkı Türk aksagi Şakir Ağa - Dun Gece Sende Ben view
Hicâz     Sarkı Türk aksagi Medeni Aziz Efendi - Ey Cerhi Sitemger view
Hicâz     Sarkı Türk aksagi Haci Arif Bey 1831-1885 Sayd Eyledi Bu Gonlumu view
Hicâz     Sarkı Türk aksagi Haci Arif Bey 1831-1885 Yine Vazi Felekten view
Hicâz     Sarkı Türk aksagi Sadettin Kaynak 1895-1961 Yadeller Aldi Beni view
Hicâz     Sarkı Türk aksagi Medeni Aziz Efendi - Kendine Nicin Emsal Ararsin view
Hicâz     Sarkı Türk aksagi Udi Hrant Kenkulian 1901-1978 Gel Nazli Guzel Gel Bana view
Hüseynî     Sarkı Türk aksagi Şevki Bey 1860-1891 Hicran Oku view
Rast     Sarkı Türk aksagi Hafiz Yûsuf Efendi - Asude Fikrim view
Rast     Sarkı Türk aksagi Haci Arif Bey 1831-1885 Esti Nesibi Nev Bahar view
Rast     Sarkı Türk aksagi Haci Arif Bey 1831-1885 Esti Nesimi view
Rast     Sarkı Türk aksagi Hafiz Yûsuf Efendi - Asūde fikrim āvārelendi view
Rengidil     Sarkı Türk aksagi Halis Bey - Māsum bakislim cehrendeki nūr view
 
© 2021 Adam Good / Chamsa Records email design by Adam Good