Ottoman Music
Home   |    Nota    |    Fasil Rep   |    Dede Efendi   |    Seyir   |    Map   |    Contact


Acem Acem Aşîrân Acem Bûselîk Acem Kürdî Acemli Yegah Arazbâr Arazbâr Bûselik Aşkefzâ
Basit Isfahân Beste Isfahân Bestenigâr Beyâtî Beyâtî Arabân Beyâtî Arabân Bûselik Beyâtî Bûselik Bûselik
Bûselik Aşîrân Büzürk Canfeza Çârgâh Dilkeş Hâverân Dilkeşîde Dügâh Dügâh Bûselik
Dügâhmaye Eskisipihr Evcârâ Eviç Evc Bûselik Evc Hûzî Evc Mâye Ferahfezâ
Ferahnâk Ferahnâk Aşîrân Ferahnuma Gerdâniye Gerdâniye Bûselik Gerdâniye Kürdî Gülizâr Hûzî
Hüzzâm Hicâz Hicaz Uzzâl Hicâz Aşîrân Hicâz Bûselik Hicâz Hümâyûn Hicâzkâr Hicâz Zemzeme
Hicâz Zîrgûle Hisâr Hisar Aşiran Hisâr Bûselik Hüseynî Hüseynî Aşîrân Hüseynî Zemzeme Irak
Irak Aşiran Isfahân Isfahanek Karciğar Kûçek Kürdî Kürdîlihicâzkâr Mâhûr
Mâhûr Bûselik Muhayyer Muhayyer Bûselik Muhayyer Kürdî Muhayyer Sünbüle Müsteâr Nevâ Nevâ Bûselik
Nevâ Kürdî Neveser Nihâvend Nihavendikebir Nikrîz Nişâbûr Nişâbûrek Nühüft
Pencgâh Pencgahiasl Pencgahizaid Pesendide Rahatfezahicazasiran Rahatulervah Rast Rehavi
Rengidil Revnaknuma Ruhnuvaz Sabâ Sabaasiran Sabâ Bûselik Sabâ Zemzeme Sâz Kâr
Şedarabân Segâh Segahmaye Şehnâz Şehnâz Bûselik Şerefnüma Sevkaver Şevkefzâ
Sevkidil Şevkutarab Sipihr Sivenuma Sultani Irak Sultani Segah Sultânî Yegâh Sûz-i Dil
Sûz-i Dilarâ Sûznâk Tâhir Tâhir Bûselik Tarzicedid Tarzinevin Uşşak Vechiarazbar
Yegâh Yenisipihr Zâvil Zirefkend Zîrgûleli Sûznâk
 
MakamFormsUsulComposers
Sabâ     Oyun Havası Nîm sofyân Yorgo Bacanos 1900-1977 view
Sabâ     Oyun Havası Evfer Ismail Demirkiran - . view
Sabâ     Peşrev Devr-i kebîr Giriftzen Asim 1852-1929 . view
Sabâ     Peşrev Nîm sofyân Kemani Hamza - . view
Sabâ     Peşrev Muhammes Tarik Kip 1927-2000 . view
Sabâ     Peşrev Devr-i kebîr Tanbûrî Osman Bey 1816-1885 . view
Sabâ     Beste Devr-i kebîr Zaharya Efendi ?-1740 Yellow book - p.345 view
Sabâ     Sarkı ??? ??? - Neydin Guzelim view
Sabâ     Sarkı ??? ??? - Nihayet Gelmiyor view
Sabâ     Sarkı ??? ??? - Oyle Bir Afeti view
Sabâ     Sarkı ??? ??? - Sahilde Saba view
Sabâ     Sarkı ??? ??? - Semti Dildare view
Sabâ     Sarkı ??? ??? - Seni Herkesten view
Sabâ     Sarkı ??? ??? - Uzayip Giden view
Sabâ     Sarkı ??? ??? - Mey Icerken view
Sabâ     Sarkı ??? ??? - Mendilimin Yesili view
Sabâ     Sarkı ??? ??? - Bir Dalda view
Sabâ     Sarkı ??? ??? - Nigahi Mestine view
Sabâ     Sarkı ??? ??? - Bir Esmere view
Sabâ     Sarkı ??? ??? - Bir Nigah Et view
Sabâ     Sarkı ??? ??? - Bu Aksam view
Sabâ     Sarkı ??? ??? - Dus Ben Gibi view
Sabâ     Sarkı ??? ??? - Ey Badi Saba view
Sabâ     Sarkı ??? ??? - Gule Sorma view
Sabâ     Sarkı ??? ??? - Kinali Keklik view
Sabâ     Sarkı ??? ??? - Gun Dogdu view
Sabâ     Saz Semâî Aksak semâî Ismail Demirkiran - . view
Sabâ     Saz Semâî Aksak semâî Ismail Hakki Bey 1865-1927 . view
Sabâ     Saz Semâî Aksak semâî Zaharya Efendi ?-1740 . view
Sabâ     Saz Semâî Aksak semâî Süleyman Erguner - . view
Sabâ     Saz Semâî Aksak semâî Tanbûrî Osman Bey 1816-1885 . view
Sabâ     Saz Semâî Aksak semâî Neyzen Aziz Dede 1840-1905 . view
Sabâ     Saz Semâî Aksak semâî Santuri Edhem 1855-1926 . view
Sabâ     Sirto ??? Turhan Yalçın - . view
Sabâ     Seyir ??? ??? - view
Sabâ     Seyir ??? ??? - view
 
2021 Adam Good / Chamsa Records email design by Adam Good