Ottoman Music
Home   |    Nota    |    Fasil Rep   |    Dede Efendi   |    Seyir   |    Map   |    Contact


Acem Acem Aşîrân Acem Bûselîk Acem Kürdî Acemli Yegah Arazbâr Arazbâr Bûselik Aşkefzâ
Basit Isfahân Beste Isfahân Bestenigâr Beyâtî Beyâtî Arabân Beyâtî Arabân Bûselik Beyâtî Bûselik Bûselik
Bûselik Aşîrân Büzürk Canfeza Çârgâh Dilkeş Hâverân Dilkeşîde Dügâh Dügâh Bûselik
Dügâhmaye Eskisipihr Evcârâ Eviç Evc Bûselik Evc Hûzî Evc Mâye Ferahfezâ
Ferahnâk Ferahnâk Aşîrân Ferahnuma Gerdâniye Gerdâniye Bûselik Gerdâniye Kürdî Gülizâr Hûzî
Hüzzâm Hicâz Hicaz Uzzâl Hicâz Aşîrân Hicâz Bûselik Hicâz Hümâyûn Hicâzkâr Hicâz Zemzeme
Hicâz Zîrgûle Hisâr Hisar Aşiran Hisâr Bûselik Hüseynî Hüseynî Aşîrân Hüseynî Zemzeme Irak
Irak Aşiran Isfahân Isfahanek Karciğar Kûçek Kürdî Kürdîlihicâzkâr Mâhûr
Mâhûr Bûselik Muhayyer Muhayyer Bûselik Muhayyer Kürdî Muhayyer Sünbüle Müsteâr Nevâ Nevâ Bûselik
Nevâ Kürdî Neveser Nihâvend Nihavendikebir Nikrîz Nişâbûr Nişâbûrek Nühüft
Pencgâh Pencgahiasl Pencgahizaid Pesendide Rahatfezahicazasiran Rahatulervah Rast Rehavi
Rengidil Revnaknuma Ruhnuvaz Sabâ Sabaasiran Sabâ Bûselik Sabâ Zemzeme Sâz Kâr
Şedarabân Segâh Segahmaye Şehnâz Şehnâz Bûselik Şerefnüma Sevkaver Şevkefzâ
Sevkidil Şevkutarab Sipihr Sivenuma Sultani Irak Sultani Segah Sultânî Yegâh Sûz-i Dil
Sûz-i Dilarâ Sûznâk Tâhir Tâhir Bûselik Tarzicedid Tarzinevin Uşşak Vechiarazbar
Yegâh Yenisipihr Zâvil Zirefkend Zîrgûleli Sûznâk
 
MakamFormsUsulComposers
Sabaasiran     Peşrev Fahte Selim III 1761-1808 . view
Bestenigâr     Peşrev Fahte Kemani Tatyos Efendi 1855-1913 . view
Dilkeş Hâverân     Peşrev Fahte Zeki Arif Ataergin - . view
Acem Kürdî     Peşrev Fahte Ismail Hakki Bey 1865-1927 . view
Acem     Peşrev Fahte Nuri Halil Poyraz 1885-1950 . view
Şedarabân     Peşrev Fahte Tanbûrî Cemil Bey 1871-1916 . view
Tâhir     Peşrev Fahte Neyzen Dede Salih Efendi 1818-1888 . view
Muhayyer Sünbüle     Peşrev Fahte Kanuni Raif Bey - view
Dilkeş Hâverân     Peşrev Fahte Zeki Arif Ataergin - . view
Dilkeşîde     Peşrev Fahte Neyzen Raşid Efendi 1820-1892 . view
Dügâh Bûselik     Peşrev Fahte Corci - . view
Evc Hûzî     Peşrev Fahte Ilya - . view
Rahatfezahicazasiran     Peşrev Fahte Ismail Ağa - . view
Irak Aşiran     Peşrev Fahte Gazi Giray Han 1554-1607 . view
Hüzzâm     Peşrev Fahte Gazi Giray Han 1554-1607 . view
Hüzzâm     Peşrev Fahte Tatarin - . view
Hisâr Bûselik     Peşrev Fahte Ismail Hakki Bey 1865-1927 . view
Hicâz Aşîrân     Peşrev Fahte Bestekari Meçhul - . view
Hicâz     Peşrev Fahte Gazi Giray Han 1554-1607 . view
Hicâz     Peşrev Fahte Neyzen Salim Bey 1829-1884 . view
Ferahfezâ     Peşrev Fahte Ismail Hakki Bey 1865-1927 . view
Acem Kürdî     Peşrev Fahte Ismail Hakki Bey 1865-1927 view
 
2021 Adam Good / Chamsa Records email design by Adam Good