Ottoman Music
Home   |    Nota    |    Fasil Rep   |    Dede Efendi   |    Seyir   |    Map   |    Contact


Acem Acem Aşîrân Acem Bûselîk Acem Kürdî Acemli Yegah Arazbâr Arazbâr Bûselik Aşkefzâ
Basit Isfahân Beste Isfahân Bestenigâr Beyâtî Beyâtî Arabân Beyâtî Arabân Bûselik Beyâtî Bûselik Bûselik
Bûselik Aşîrân Büzürk Canfeza Çârgâh Dilkeş Hâverân Dilkeşîde Dügâh Dügâh Bûselik
Dügâhmaye Eskisipihr Evcârâ Eviç Evc Bûselik Evc Hûzî Evc Mâye Ferahfezâ
Ferahnâk Ferahnâk Aşîrân Ferahnuma Gerdâniye Gerdâniye Bûselik Gerdâniye Kürdî Gülizâr Hûzî
Hüzzâm Hicâz Hicaz Uzzâl Hicâz Aşîrân Hicâz Bûselik Hicâz Hümâyûn Hicâzkâr Hicâz Zemzeme
Hicâz Zîrgûle Hisâr Hisar Aşiran Hisâr Bûselik Hüseynî Hüseynî Aşîrân Hüseynî Zemzeme Irak
Irak Aşiran Isfahân Isfahanek Karciğar Kûçek Kürdî Kürdîlihicâzkâr Mâhûr
Mâhûr Bûselik Muhayyer Muhayyer Bûselik Muhayyer Kürdî Muhayyer Sünbüle Müsteâr Nevâ Nevâ Bûselik
Nevâ Kürdî Neveser Nihâvend Nihavendikebir Nikrîz Nişâbûr Nişâbûrek Nühüft
Pencgâh Pencgahiasl Pencgahizaid Pesendide Rahatfezahicazasiran Rahatulervah Rast Rehavi
Rengidil Revnaknuma Ruhnuvaz Sabâ Sabaasiran Sabâ Bûselik Sabâ Zemzeme Sâz Kâr
Şedarabân Segâh Segahmaye Şehnâz Şehnâz Bûselik Şerefnüma Sevkaver Şevkefzâ
Sevkidil Şevkutarab Sipihr Sivenuma Sultani Irak Sultani Segah Sultânî Yegâh Sûz-i Dil
Sûz-i Dilarâ Sûznâk Tâhir Tâhir Bûselik Tarzicedid Tarzinevin Uşşak Vechiarazbar
Yegâh Yenisipihr Zâvil Zirefkend Zîrgûleli Sûznâk
 
MakamFormsUsulComposers
Muhayyer Kürdî     Seyir ??? ??? - view
Nevâ     Seyir ??? ??? - view
Neveser     Seyir ??? ??? - view
Nihâvend     Seyir ??? ??? - view
Nikrîz     Seyir ??? ??? - view
Sabâ     Seyir ??? ??? - view
Sabâ     Seyir ??? ??? - view
Şedarabân     Seyir ??? ??? - view
Segâh     Seyir ??? ??? - view
Sultânî Yegâh     Seyir ??? ??? - view
Sûz-i Dil     Seyir ??? ??? - view
Sûznâk     Seyir ??? ??? - view
Tâhir     Seyir ??? ??? - view
Muhayyer     Seyir ??? ??? - view
Mâhûr     Seyir ??? ??? - view
Kürdîlihicâzkâr     Seyir ??? ??? - view
Acem Kürdî     Seyir ??? ??? - view
Beyâtî     Seyir ??? ??? - view
Bûselik     Seyir ??? ??? - view
Eviç     Seyir ??? ??? - view
Eviç     Seyir ??? ??? - view
Ferahnâk     Seyir ??? ??? - view
Hüseynî     Seyir ??? ??? - view
Hüzzâm     Seyir ??? ??? - view
Irak     Seyir ??? ??? - view
Karciğar     Seyir ??? ??? - view
Kürdî     Seyir ??? ??? - view
Kürdîlihicâzkâr     Seyir ??? ??? - view
Kürdîlihicâzkâr     Seyir ??? ??? - view
Uşşak     Seyir ??? ??? - view
 
2021 Adam Good / Chamsa Records email design by Adam Good