Ottoman Music
Home   |    Nota    |    Fasil Rep   |    Dede Efendi   |    Seyir   |    Map   |    Contact


Acem Acem Aşîrân Acem Bûselîk Acem Kürdî Acemli Yegah Arazbâr Arazbâr Bûselik Aşkefzâ
Basit Isfahân Beste Isfahân Bestenigâr Beyâtî Beyâtî Arabân Beyâtî Arabân Bûselik Beyâtî Bûselik Bûselik
Bûselik Aşîrân Büzürk Canfeza Çârgâh Dilkeş Hâverân Dilkeşîde Dügâh Dügâh Bûselik
Dügâhmaye Eskisipihr Evcârâ Eviç Evc Bûselik Evc Hûzî Evc Mâye Ferahfezâ
Ferahnâk Ferahnâk Aşîrân Ferahnuma Gerdâniye Gerdâniye Bûselik Gerdâniye Kürdî Gülizâr Hûzî
Hüzzâm Hicâz Hicaz Uzzâl Hicâz Aşîrân Hicâz Bûselik Hicâz Hümâyûn Hicâzkâr Hicâz Zemzeme
Hicâz Zîrgûle Hisâr Hisar Aşiran Hisâr Bûselik Hüseynî Hüseynî Aşîrân Hüseynî Zemzeme Irak
Irak Aşiran Isfahân Isfahanek Karciğar Kûçek Kürdî Kürdîlihicâzkâr Mâhûr
Mâhûr Bûselik Muhayyer Muhayyer Bûselik Muhayyer Kürdî Muhayyer Sünbüle Müsteâr Nevâ Nevâ Bûselik
Nevâ Kürdî Neveser Nihâvend Nihavendikebir Nikrîz Nişâbûr Nişâbûrek Nühüft
Pencgâh Pencgahiasl Pencgahizaid Pesendide Rahatfezahicazasiran Rahatulervah Rast Rehavi
Rengidil Revnaknuma Ruhnuvaz Sabâ Sabaasiran Sabâ Bûselik Sabâ Zemzeme Sâz Kâr
Şedarabân Segâh Segahmaye Şehnâz Şehnâz Bûselik Şerefnüma Sevkaver Şevkefzâ
Sevkidil Şevkutarab Sipihr Sivenuma Sultani Irak Sultani Segah Sultânî Yegâh Sûz-i Dil
Sûz-i Dilarâ Sûznâk Tâhir Tâhir Bûselik Tarzicedid Tarzinevin Uşşak Vechiarazbar
Yegâh Yenisipihr Zâvil Zirefkend Zîrgûleli Sûznâk
 
MakamFormsUsulComposers
Karciğar     Peşrev Çifte Düyek Kemani Tatyos Efendi 1855-1913 . view
Kürdîlihicâzkâr     Peşrev Devr-i kebîr Kemani Tatyos Efendi 1855-1913 . view
Uşşak     Peşrev Devr-i kebîr Kemani Tatyos Efendi 1855-1913 . view
Rast     Peşrev Düyek Kemani Tatyos Efendi 1855-1913 . view
Bestenigâr     Peşrev Fahte Kemani Tatyos Efendi 1855-1913 . view
Sûznâk     Peşrev Sofyân Kemani Tatyos Efendi 1855-1913 . view
Hüseynî     Sarkı Curcuna Kemani Tatyos Efendi 1855-1913 Çektim elimi Gayri view
Kürdîlihicâzkâr     Sarkı Ağir aksak Kemani Tatyos Efendi 1855-1913 Ehli Askin view
Hicâzkâr     Sarkı Curcuna Kemani Tatyos Efendi 1855-1913 Mani Oluyor Halimi Takrire view
Rast     Sarkı Sengîn semâî Kemani Tatyos Efendi 1855-1913 Bir Gonlume view
Rast     Sarkı Curcuna Kemani Tatyos Efendi 1855-1913 Meyi Lalinle view
Rast     Sarkı Ağir aksak Kemani Tatyos Efendi 1855-1913 Cesmi Celladin view
Karciğar     Saz Semâî Aksak semâî Kemani Tatyos Efendi 1855-1913 . view
Kürdîlihicâzkâr     Saz Semâî Aksak semâî Kemani Tatyos Efendi 1855-1913 . view
Kürdîlihicâzkâr     Saz Semâî Aksak semâî Kemani Tatyos Efendi 1855-1913 . view
Rast     Saz Semâî Aksak semâî Kemani Tatyos Efendi 1855-1913 . view
Sûznâk     Saz Semâî Aksak semâî Kemani Tatyos Efendi 1855-1913 . view
Hüseynî     Saz Semâî Aksak semâî Kemani Tatyos Efendi 1855-1913 view
 
© 2021 Adam Good / Chamsa Records email design by Adam Good