Ottoman Music
Home   |    Nota    |    Fasil Rep   |    Dede Efendi   |    Seyir   |    Map   |    Contact


Acem Acem Aşîrân Acem Bûselîk Acem Kürdî Acemli Yegah Arazbâr Arazbâr Bûselik Aşkefzâ
Basit Isfahân Beste Isfahân Bestenigâr Beyâtî Beyâtî Arabân Beyâtî Arabân Bûselik Beyâtî Bûselik Bûselik
Bûselik Aşîrân Büzürk Canfeza Çârgâh Dilkeş Hâverân Dilkeşîde Dügâh Dügâh Bûselik
Dügâhmaye Eskisipihr Evcârâ Eviç Evc Bûselik Evc Hûzî Evc Mâye Ferahfezâ
Ferahnâk Ferahnâk Aşîrân Ferahnuma Gerdâniye Gerdâniye Bûselik Gerdâniye Kürdî Gülizâr Hûzî
Hüzzâm Hicâz Hicaz Uzzâl Hicâz Aşîrân Hicâz Bûselik Hicâz Hümâyûn Hicâzkâr Hicâz Zemzeme
Hicâz Zîrgûle Hisâr Hisar Aşiran Hisâr Bûselik Hüseynî Hüseynî Aşîrân Hüseynî Zemzeme Irak
Irak Aşiran Isfahân Isfahanek Karciğar Kûçek Kürdî Kürdîlihicâzkâr Mâhûr
Mâhûr Bûselik Muhayyer Muhayyer Bûselik Muhayyer Kürdî Muhayyer Sünbüle Müsteâr Nevâ Nevâ Bûselik
Nevâ Kürdî Neveser Nihâvend Nihavendikebir Nikrîz Nişâbûr Nişâbûrek Nühüft
Pencgâh Pencgahiasl Pencgahizaid Pesendide Rahatfezahicazasiran Rahatulervah Rast Rehavi
Rengidil Revnaknuma Ruhnuvaz Sabâ Sabaasiran Sabâ Bûselik Sabâ Zemzeme Sâz Kâr
Şedarabân Segâh Segahmaye Şehnâz Şehnâz Bûselik Şerefnüma Sevkaver Şevkefzâ
Sevkidil Şevkutarab Sipihr Sivenuma Sultani Irak Sultani Segah Sultânî Yegâh Sûz-i Dil
Sûz-i Dilarâ Sûznâk Tâhir Tâhir Bûselik Tarzicedid Tarzinevin Uşşak Vechiarazbar
Yegâh Yenisipihr Zâvil Zirefkend Zîrgûleli Sûznâk
 
MakamFormsUsulComposers
Hicâzkâr     Longa Nîm sofyân Ismail Hakki Bey 1865-1927 . view
Mâhûr     Peşrev Çifte Düyek Ismail Hakki Bey 1865-1927 . view
Acem Kürdî     Peşrev Fahte Ismail Hakki Bey 1865-1927 view
Acem Kürdî     Peşrev Fahte Ismail Hakki Bey 1865-1927 . view
Hisâr Bûselik     Peşrev Fahte Ismail Hakki Bey 1865-1927 . view
Ferahfezâ     Peşrev Fahte Ismail Hakki Bey 1865-1927 . view
Acem Kürdî     Sarkı Aksak semâî Ismail Hakki Bey 1865-1927 Firkati Yar Beni Yakti view
Rast     Sarkı Curcuna Ismail Hakki Bey 1865-1927 Sursunmu Tahassur view
Rast     Sarkı Yürük semâî Ismail Hakki Bey 1865-1927 Gulsende Yine view
Acem Kürdî     Sarkı Yürük semâî Ismail Hakki Bey 1865-1927 Gonlum Yine Ol Suhi Sitemkare view
Sabâ     Saz Semâî Aksak semâî Ismail Hakki Bey 1865-1927 . view
Hisâr Bûselik     Saz Semâî Aksak semâî Ismail Hakki Bey 1865-1927 . view
Ferahfezâ     Saz Semâî Aksak semâî Ismail Hakki Bey 1865-1927 . view
Eviç     Saz Semâî Aksak semâî Ismail Hakki Bey 1865-1927 . view
Bûselik     Saz Semâî Aksak semâî Ismail Hakki Bey 1865-1927 . view
Beyâtî Arabân     Saz Semâî Aksak semâî Ismail Hakki Bey 1865-1927 . view
Acem Kürdî     Saz Semâî Aksak semâî Ismail Hakki Bey 1865-1927 . view
Acem Aşîrân     Saz Semâî Aksak semâî Ismail Hakki Bey 1865-1927 . view
Uşşak     Zeybek Aksak Ismail Hakki Bey 1865-1927 . view
Beyâtî Arabân     Zeybek Zeybek Ismail Hakki Bey 1865-1927 . view
Mâhûr     Zeybek Oynak Ismail Hakki Bey 1865-1927 . view
 
2021 Adam Good / Chamsa Records email design by Adam Good