Ottoman Music
Home   |    Nota    |    Fasil Rep   |    Dede Efendi   |    Seyir   |    Map   |    Contact


Acem Acem Aşîrân Acem Bûselîk Acem Kürdî Acemli Yegah Arazbâr Arazbâr Bûselik Aşkefzâ
Basit Isfahân Beste Isfahân Bestenigâr Beyâtî Beyâtî Arabân Beyâtî Arabân Bûselik Beyâtî Bûselik Bûselik
Bûselik Aşîrân Büzürk Canfeza Çârgâh Dilkeş Hâverân Dilkeşîde Dügâh Dügâh Bûselik
Dügâhmaye Eskisipihr Evcârâ Eviç Evc Bûselik Evc Hûzî Evc Mâye Ferahfezâ
Ferahnâk Ferahnâk Aşîrân Ferahnuma Gerdâniye Gerdâniye Bûselik Gerdâniye Kürdî Gülizâr Hûzî
Hüzzâm Hicâz Hicaz Uzzâl Hicâz Aşîrân Hicâz Bûselik Hicâz Hümâyûn Hicâzkâr Hicâz Zemzeme
Hicâz Zîrgûle Hisâr Hisar Aşiran Hisâr Bûselik Hüseynî Hüseynî Aşîrân Hüseynî Zemzeme Irak
Irak Aşiran Isfahân Isfahanek Karciğar Kûçek Kürdî Kürdîlihicâzkâr Mâhûr
Mâhûr Bûselik Muhayyer Muhayyer Bûselik Muhayyer Kürdî Muhayyer Sünbüle Müsteâr Nevâ Nevâ Bûselik
Nevâ Kürdî Neveser Nihâvend Nihavendikebir Nikrîz Nişâbûr Nişâbûrek Nühüft
Pencgâh Pencgahiasl Pencgahizaid Pesendide Rahatfezahicazasiran Rahatulervah Rast Rehavi
Rengidil Revnaknuma Ruhnuvaz Sabâ Sabaasiran Sabâ Bûselik Sabâ Zemzeme Sâz Kâr
Şedarabân Segâh Segahmaye Şehnâz Şehnâz Bûselik Şerefnüma Sevkaver Şevkefzâ
Sevkidil Şevkutarab Sipihr Sivenuma Sultani Irak Sultani Segah Sultânî Yegâh Sûz-i Dil
Sûz-i Dilarâ Sûznâk Tâhir Tâhir Bûselik Tarzicedid Tarzinevin Uşşak Vechiarazbar
Yegâh Yenisipihr Zâvil Zirefkend Zîrgûleli Sûznâk
 
MakamFormsUsulComposers
Hüseynî     Sarkı Aksak Bimen Şen 1873-1943 Beni her goruste handeler view
Hüseynî     Sarkı Aksak Bimen Şen 1873-1943 Ictim Suyunu su Coskun view
Kürdîlihicâzkâr     Sarkı Ağir aksak Bimen Şen 1873-1943 Koparan Sinemi view
Kürdîlihicâzkâr     Sarkı Aksak Bimen Şen 1873-1943 Her Gece Semada view
Hüseynî     Sarkı Ağir aksak Bimen Şen 1873-1943 Durmadan Aylar Gecer view
Hicâz     Sarkı Sengîn semâî Bimen Şen 1873-1943 Yillar Ne Cabuk Gecti view
Hicâz     Sarkı Ağir aksak Bimen Şen 1873-1943 Firkatin Aldi Butun view
Hicâz     Sarkı Curcuna Bimen Şen 1873-1943 Acaba Senmisin Kederin Varmi view
Acem Aşîrân     Sarkı Sengîn semâî Bimen Şen 1873-1943 Zehrolsa Bile view
Acem Aşîrân     Sarkı Ağir aksak Bimen Şen 1873-1943 Bir Haber Ver view
 
2021 Adam Good / Chamsa Records email design by Adam Good