Ottoman Music
Home   |    Nota    |    Fasil Rep   |    Dede Efendi   |    Seyir   |    Map   |    Contact


Acem Acem Aşîrân Acem Bûselîk Acem Kürdî Acemli Yegah Arazbâr Arazbâr Bûselik Aşkefzâ
Basit Isfahân Beste Isfahân Bestenigâr Beyâtî Beyâtî Arabân Beyâtî Arabân Bûselik Beyâtî Bûselik Bûselik
Bûselik Aşîrân Büzürk Canfeza Çârgâh Dilkeş Hâverân Dilkeşîde Dügâh Dügâh Bûselik
Dügâhmaye Eskisipihr Evcârâ Eviç Evc Bûselik Evc Hûzî Evc Mâye Ferahfezâ
Ferahnâk Ferahnâk Aşîrân Ferahnuma Gerdâniye Gerdâniye Bûselik Gerdâniye Kürdî Gülizâr Hûzî
Hüzzâm Hicâz Hicaz Uzzâl Hicâz Aşîrân Hicâz Bûselik Hicâz Hümâyûn Hicâzkâr Hicâz Zemzeme
Hicâz Zîrgûle Hisâr Hisar Aşiran Hisâr Bûselik Hüseynî Hüseynî Aşîrân Hüseynî Zemzeme Irak
Irak Aşiran Isfahân Isfahanek Karciğar Kûçek Kürdî Kürdîlihicâzkâr Mâhûr
Mâhûr Bûselik Muhayyer Muhayyer Bûselik Muhayyer Kürdî Muhayyer Sünbüle Müsteâr Nevâ Nevâ Bûselik
Nevâ Kürdî Neveser Nihâvend Nihavendikebir Nikrîz Nişâbûr Nişâbûrek Nühüft
Pencgâh Pencgahiasl Pencgahizaid Pesendide Rahatfezahicazasiran Rahatulervah Rast Rehavi
Rengidil Revnaknuma Ruhnuvaz Sabâ Sabaasiran Sabâ Bûselik Sabâ Zemzeme Sâz Kâr
Şedarabân Segâh Segahmaye Şehnâz Şehnâz Bûselik Şerefnüma Sevkaver Şevkefzâ
Sevkidil Şevkutarab Sipihr Sivenuma Sultani Irak Sultani Segah Sultânî Yegâh Sûz-i Dil
Sûz-i Dilarâ Sûznâk Tâhir Tâhir Bûselik Tarzicedid Tarzinevin Uşşak Vechiarazbar
Yegâh Yenisipihr Zâvil Zirefkend Zîrgûleli Sûznâk
 
MakamFormsUsulComposers
Karciğar     Longa Sofyân Aydin Oran - . view
Acem Aşîrân     Longa ??? Aydin Oran - . view
Hüzzâm     Longa Nîm sofyân Aydin Oran - . view
Eviç     Longa Nîm sofyân Aydin Oran - . view
Acem Aşîrân     Medhal Sofyân Aydin Oran - . view
Hicâz     Medhal Sofyân Aydin Oran - . view
Hüzzâm     Medhal Sofyân Aydin Oran - . view
Uşşak     Medhal Sofyân Aydin Oran - . view
Hüseynî     Oyun Havası ??? Aydin Oran - . view
Hüseynî     Oyun Havası Devr-i tûrân Aydin Oran - . view
Hicâz     Oyun Havası Sofyân Aydin Oran - . view
Eviç     Peşrev ??? Aydin Oran - . view
Gerdâniye Bûselik     Saz Semâî Aksak semâî Aydin Oran - . view
Hicâz     Saz Semâî Aksak semâî Aydin Oran - . view
Hicâz Bûselik     Saz Semâî Aksak semâî Aydin Oran - . view
Hicâz Hümâyûn     Saz Semâî Aksak semâî Aydin Oran - . view
Hicâz Zîrgûle     Saz Semâî Aksak semâî Aydin Oran - . view
Hisâr     Saz Semâî Aksak semâî Aydin Oran - . view
Hisâr Bûselik     Saz Semâî Aksak semâî Aydin Oran - . view
Hüseynî     Saz Semâî Aksak semâî Aydin Oran - . view
Hüzzâm     Saz Semâî Aksak semâî Aydin Oran - . view
Karciğar     Saz Semâî Aksak semâî Aydin Oran - . view
Kürdî     Saz Semâî Aksak semâî Aydin Oran - . view
Kürdîlihicâzkâr     Saz Semâî Aksak semâî Aydin Oran - . view
Hicâzkâr     Saz Semâî Aksak semâî Aydin Oran - . view
Gerdâniye     Saz Semâî Aksak semâî Aydin Oran - . view
Ferahnâk     Saz Semâî Aksak semâî Aydin Oran - . view
Acem Aşîrân     Saz Semâî Aksak semâî Aydin Oran - . view
Acem Bûselîk     Saz Semâî Aksak semâî Aydin Oran - . view
Acem Kürdî     Saz Semâî Aksak semâî Aydin Oran - . view
Aşkefzâ     Saz Semâî Aksak semâî Aydin Oran - . view
Bestenigâr     Saz Semâî Aksak semâî Aydin Oran - . view
Beyâtî     Saz Semâî Aksak semâî Aydin Oran - . view
Beyâtî Arabân     Saz Semâî Aksak semâî Aydin Oran - . view
Bûselik     Saz Semâî Aksak semâî Aydin Oran - . view
Büzürk     Saz Semâî Aksak semâî Aydin Oran - . view
Dilkeş Hâverân     Saz Semâî Aksak semâî Aydin Oran - . view
Eviç     Saz Semâî Aksak semâî Aydin Oran - . view
Evc Hûzî     Saz Semâî Aksak semâî Aydin Oran - . view
Ferahfezâ     Saz Semâî Aksak semâî Aydin Oran - . view
Acem Aşîrân     Saz Semâî Aksak semâî Aydin Oran - . view
Hisâr Bûselik     Sirto ??? Aydin Oran - . view
 
2021 Adam Good / Chamsa Records email design by Adam Good