Hüseynî Aşîrân Saz Semâî - Tanbûrî Numan Ağa
Composer Makam Form Usul Title View
Tanbûrî Numan Ağa    1750-1834 Hüseynî Aşîrân Saz Semâî Aksak semâî . smaller | larger