Hüseynî Aşîrân Saz Semâî - Şerif Içli
Composer Makam Form Usul Title View
Şerif Içli    1899-1956 Hüseynî Aşîrân Saz Semâî Aksak semâî . smaller | larger