Sâz Kâr Saz Semâî - Gavsi Baykara
Composer Makam Form Usul Title View
Gavsi Baykara    - Sâz Kâr Saz Semâî Aksak semâî . smaller | larger