Beyâtî Arabân Peşrev - Gazi Giray Han
Composer Makam Form Usul Title View
Gazi Giray Han    1554-1607 Beyâtî Arabân Peşrev Muhammes . smaller | larger