Ottoman Music
Home   |    Nota    |    Fasil Rep   |    Dede Efendi   |    Seyir   |    Map   |    Contact


Acem Acem Aşîrân Acem Bûselîk Acem Kürdî Acemli Yegah Arazbâr Arazbâr Bûselik Aşkefzâ
Basit Isfahân Beste Isfahân Bestenigâr Beyâtî Beyâtî Arabân Beyâtî Arabân Bûselik Beyâtî Bûselik Bûselik
Bûselik Aşîrân Büzürk Canfeza Çârgâh Dilkeş Hâverân Dilkeşîde Dügâh Dügâh Bûselik
Dügâhmaye Eskisipihr Evcârâ Eviç Evc Bûselik Evc Hûzî Evc Mâye Ferahfezâ
Ferahnâk Ferahnâk Aşîrân Ferahnuma Gerdâniye Gerdâniye Bûselik Gerdâniye Kürdî Gülizâr Hûzî
Hüzzâm Hicâz Hicaz Uzzâl Hicâz Aşîrân Hicâz Bûselik Hicâz Hümâyûn Hicâzkâr Hicâz Zemzeme
Hicâz Zîrgûle Hisâr Hisar Aşiran Hisâr Bûselik Hüseynî Hüseynî Aşîrân Hüseynî Zemzeme Irak
Irak Aşiran Isfahân Isfahanek Karciğar Kûçek Kürdî Kürdîlihicâzkâr Mâhûr
Mâhûr Bûselik Muhayyer Muhayyer Bûselik Muhayyer Kürdî Muhayyer Sünbüle Müsteâr Nevâ Nevâ Bûselik
Nevâ Kürdî Neveser Nihâvend Nihavendikebir Nikrîz Nişâbûr Nişâbûrek Nühüft
Pencgâh Pencgahiasl Pencgahizaid Pesendide Rahatfezahicazasiran Rahatulervah Rast Rehavi
Rengidil Revnaknuma Ruhnuvaz Sabâ Sabaasiran Sabâ Bûselik Sabâ Zemzeme Sâz Kâr
Şedarabân Segâh Segahmaye Şehnâz Şehnâz Bûselik Şerefnüma Sevkaver Şevkefzâ
Sevkidil Şevkutarab Sipihr Sivenuma Sultani Irak Sultani Segah Sultânî Yegâh Sûz-i Dil
Sûz-i Dilarâ Sûznâk Tâhir Tâhir Bûselik Tarzicedid Tarzinevin Uşşak Vechiarazbar
Yegâh Yenisipihr Zâvil Zirefkend Zîrgûleli Sûznâk
 
MakamFormsUsulComposers
Büzürk     Peşrev Çember Ismet Ağa - . view
Hicâz Hümâyûn     Peşrev Çember Sahbi MeÁhul - . view
Sultânî Yegâh     Peşrev Çember Ahmed Çoban Giray ??-1629 . view
Nikrîz     Peşrev Çember Mumin Ağa - . view
Hicâz Hümâyûn     Peşrev Çember Veli Dede 1808?-1860? . view
Gerdâniye     Peşrev Çember Gazi Giray Han 1554-1607 . view
Ferahnâk     Peşrev Çember Kemani Ali Ağa 1765 Or 1770?-1830 . view
Müsteâr     Beste Çember Abdülhalîm Ağa - Yellow book - p.286 view
Irak     Beste Çember Tiryaki - Mest Olup view
Pencgahiasl     Beste Çember Buhurizade Itrî 1640-1711 Yellow book - p.419 view
Hicâz Hümâyûn     Beste Çember Gevrek Zade Mustafa Aga - Hasreti Ruyinle view
Hicâz     Sarkı Çember Nedim Şükrü Bey - Yuceldikce Yuceldi view
 
© 2020 Adam Good / Chamsa Records email design by Adam Good