Ottoman Music
Home   |    Nota    |    Fasil Rep   |    Dede Efendi   |    Seyir   |    Map   |    Contact


Acem Acem Aşîrân Acem Bûselîk Acem Kürdî Acemli Yegah Arazbâr Arazbâr Bûselik Aşkefzâ
Basit Isfahân Beste Isfahân Bestenigâr Beyâtî Beyâtî Arabân Beyâtî Arabân Bûselik Beyâtî Bûselik Bûselik
Bûselik Aşîrân Büzürk Canfeza Çârgâh Dilkeş Hâverân Dilkeşîde Dügâh Dügâh Bûselik
Dügâhmaye Eskisipihr Evcârâ Eviç Evc Bûselik Evc Hûzî Evc Mâye Ferahfezâ
Ferahnâk Ferahnâk Aşîrân Ferahnuma Gerdâniye Gerdâniye Bûselik Gerdâniye Kürdî Gülizâr Hûzî
Hüzzâm Hicâz Hicaz Uzzâl Hicâz Aşîrân Hicâz Bûselik Hicâz Hümâyûn Hicâzkâr Hicâz Zemzeme
Hicâz Zîrgûle Hisâr Hisar Aşiran Hisâr Bûselik Hüseynî Hüseynî Aşîrân Hüseynî Zemzeme Irak
Irak Aşiran Isfahân Isfahanek Karciğar Kûçek Kürdî Kürdîlihicâzkâr Mâhûr
Mâhûr Bûselik Muhayyer Muhayyer Bûselik Muhayyer Kürdî Muhayyer Sünbüle Müsteâr Nevâ Nevâ Bûselik
Nevâ Kürdî Neveser Nihâvend Nihavendikebir Nikrîz Nişâbûr Nişâbûrek Nühüft
Pencgâh Pencgahiasl Pencgahizaid Pesendide Rahatfezahicazasiran Rahatulervah Rast Rehavi
Rengidil Revnaknuma Ruhnuvaz Sabâ Sabaasiran Sabâ Bûselik Sabâ Zemzeme Sâz Kâr
Şedarabân Segâh Segahmaye Şehnâz Şehnâz Bûselik Şerefnüma Sevkaver Şevkefzâ
Sevkidil Şevkutarab Sipihr Sivenuma Sultani Irak Sultani Segah Sultânî Yegâh Sûz-i Dil
Sûz-i Dilarâ Sûznâk Tâhir Tâhir Bûselik Tarzicedid Tarzinevin Uşşak Vechiarazbar
Yegâh Yenisipihr Zâvil Zirefkend Zîrgûleli Sûznâk
 
MakamFormsUsulComposers
Acem     Peşrev Fahte Nuri Halil Poyraz 1885-1950 . view
Acem     Saz Semâî Aksak semâî Nuri Halil Poyraz 1885-1950 . view
Acem Aşîrân     Sarkı Curcuna Nuri Halil Poyraz 1885-1950 Dilde Derdi view
Acem Aşîrân     Peşrev Frenkçin Nuri Halil Poyraz 1885-1950 . view
Acem Kürdî     Sarkı Aksak Nuri Halil Poyraz 1885-1950 Sazimda Niyazimda Hep Sen Varsin view
Ferahnâk     Saz Semâî Aksak semâî Nuri Halil Poyraz 1885-1950 . view
Hicâzkâr     Saz Eseri Nîm sofyân Nuri Halil Poyraz 1885-1950 . view
Hüseynî     Türkü Sofyân Nuri Halil Poyraz 1885-1950 Kinami Yaktin Eline view
Hüseynî Aşîrân     Peşrev Hafif Nuri Halil Poyraz 1885-1950 . view
Kürdîlihicâzkâr     Saz Semâî Aksak semâî Nuri Halil Poyraz 1885-1950 . view
Nişâbûrek     Peşrev Çifte Düyek Nuri Halil Poyraz 1885-1950 . view
 
2018 Adam Good / Chamsa Records email design by Adam Good