Mâhûr Saz Semâî - Gazi Giray Han
Composer Makam Form Usul Title View
Gazi Giray Han    1554-1607 Mâhûr Saz Semâî Aksak semâî . smaller | larger